Liceul Tehnologic Tăşnad

Liceul Tehnologic Tăşnad este amplasat într-un mic orăşel din sudul judeţului Satu Mare. Este o localitate urbană, în care se îmbină activităţile industriale, comerciale şi agricole.

În ultima perioadă o dezvoltare substanţială a avut loc în domeniul turismului, oraşul devenind o staţiune balneară de interes național foarte cunoscută. O pondere însemnată în economia oraşului reprezintă agenţii economici profilaţi pe servicii, construcţii metalice, agricultură.

Oraşul este legat de satele din jur printr-o reţea de şosele modernizate ce oferă elevilor posibilităţi de navetă.

Unitatea a luat fiinţă în anul 1958, cu secţii de predare în limba română şi limba maghiară. În perioada de funcţionare instituţia a purtat diferite denumiri:

  • Şcoala Medie (1958-1965)
  • Liceul de Cultură Generală (1968-1975)
  • Liceul Real-Umanist (1975-1976)
  • Liceul Industrial (1976-1989)
  • Liceul Teoretic (1989-1992)
  • Grup Şcolar Industrial (1992-2012)
  • Liceul Tehnologic Tăşnad ( 2012 -prezent)

În 1990 s-au înfiinţat primele clase de ucenici în meseriile de tâmplar şi croitorie, iar în 1991 o clasă de ucenici în profil mecanic. Din anul şcolar 1994-1995 s-a trecut la şcoală profesională, iar din 2003 la şcoală de arte şi meserii. În prezent şcoala noastră funcţionează cu clase de filieră teoretică şi clase de filieră tehnologică curs de zi şi seral, învăţământ profesional cu durata de 3 ani.

Grădinița are sediul pe strada Lăcrămioarelor, nr.55 și este structură în cadrul Liceului Tehnologic Tășnad din 01.09.2022.

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 Tășnad și Grădinița cu Program Normal Nr. 2 Tășnad îi ajuta pe cei mici să se construiască pe sine la vârsta preşcolară, când are loc lărgirea raporturilor dintre copil şi realitatea ȋnconjuratoare. Noi pornim de la identificarea particularităţilor fiecarui copil descoperind, ȋn felul acesta valorile fiecăruia. În cadrul grădiniţei noastre, copiii ȋnvață sub atenta supraveghere a cadrelor didactice calificate şi beneficiază de o gamă variată de activităţi opţionale, alese ȋmpreună cu părinţii, pentru dezvoltarea complementară. Grădiniţa noastră este fundamentată ȋn primul rând pe convingerea că „omul poate ȋnvăţa să fie om numai de la oameni”.

În anul şcolar 2022-2023 instituţia oferă o gamă largă de profiluri în funcţie de opţiunile elevilor, astfel la nivel liceal: filologie; tehnician în activităţi economice, tehnician în turism și tehnician de întreținere și reparații; la nivel profesional: lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic; sudori; mecanic agricol (secție română și secție maghiară – 4 clase).

Pornind de la aceste premise liceul nostru oferă oportunitatea tinerilor de a face lumea mai bună. Sufletul şcolii sunt elevii şi profesorii, necunoscute într-o ecuaţie al cărui rezultat îl reprezintă formarea. Elevul vine la şcoală pentru a şti, iar profesorul îl ajută să ştie şi să fie. Astfel liceul tăşnădean constituie unul dintre cele mai puternice instrumente de care dispunem pentru a modela viitorul, sau măcar pentru a ne orienta către un viitor dezirabil.

https://www.facebook.com/ISJSatuMare/videos/780619005985719

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.