Liceul Tehnologic Tăşnad

Liceul Tehnologic Tăşnad este un loc privilegiat dat şi de aşezarea sa în locul cel mai înalt al oraşului, fiind locul unde empatia, profesionalismul şi tactul pedagogic se îmbină armonios sub deviza NIHIL MAGNUM SINE ARDORE! (Nimic măreţ nu se poate realiza fără pasiune!).

Instituţia de învăţământ liceal din Tăşnad a luat fiinţă la 1 septembrie 1958 pentru a asigura şcolarizarea şi instruirea elevilor din localitate, precum şi a celor proveniţi din comunele şi satele care formau în acel timp raionul Tăşnad. La înfiinţarea liceului s-a pornit cu două clase (secţia romană – secţia maghiară) la cursul de zi şi trei clase la învăţământul seral. O dată cu înfiinţarea liceului au fost repartizaţi sau transferaţi la Tăşnad 15 profesori calificaţi.

Iniţial, unitatea de învăţămant a funcţionat cu clasele I- XI (învăţămant primar, gimnazial şi liceal). Şcoala avea la început doar şase săli de clase în clădirea de pe strada N. Bălcescu, nr. 27 (Şcoala roşie). În  anul 1959 s-au construit încă şase săli de clase din contribuţia bănească a consiliilor populare comunale din fostul raion Tăşnad. Trebuie menţionat faptul că la începutul anului şcolar 1962-1963 ciclurile primar şi gimnazial se desprind de liceu şi se formează două unităţi de învăţămant separate: liceul şi şcoala generală de şapte ani, ulterior de opt ani.

Din anul şcolar 1972-1973 liceul funcţionează, până în prezent, într-o nouă clădire situată, parcă simbolic, pe cea mai înaltă culme a oraşului de pe coline. Clădirea dispune de 14 săli de clase, 3 laboratoare (fizică, chimie, biologie), 2 cabinete de informatică, înfiinţate ulterior, bibliotecă, birouri şi alte încăperi necesare activităţii instructiv-educative. Pentru elevii interni, care la început erau cazaţi şi serveau masa în diferite locaţii necorespunzătoare, se construieşte în 1970 un internat cu 208 locuri de cazare şi o cantină. Internatul a funcţionat timp de 26 ani, între anii 1958-1984. La începutul anului şcolar 1984-1985 internatul se desfiinţează deoarece statul nu mai acordă bursă de şcolarizare, iar elevii nu mai au posibilitatea să-şi plătească întreţinerea. De la desfiinţarea internatului, elevii din satele şi comunele din jurul Tăşnadului au făcut şi fac naveta cu diverse mijloace de transport, iar spaţiile clădirii sunt utilizate pentru procesul de învăţământ primar, liceal şi profesional.

Zestrea liceului s-a îmbogăţit prin darea în folosinţă a unei moderne săli de sport la sfârşitul anului 2004, sală construită printr-un program guvernamental. Până în acel moment  cursurile de educaţie fizică şi sport se desfăşurau pe timp de iarnă în spaţii improvizate. Pentru desfăşurarea activităţii sportive liceul mai dispune de un teren de handbal, un teren de tenis de câmp şi unul de baschet.

În timp instituţia şcolară a purtat diferite denumiri: ŞCOALA MEDIE (de la înfiinţare până în anul şcolar 1966-1967), LICEUL DE CULTURĂ GENERALĂ (până în anul şcolar 1974-1975), LICEUL REAL – UMANIST (1975-1976), LICEUL INDUSTRIAL TĂŞNAD (1976-1989). În anul 1976 are loc o reformă profundă în învăţământul liceal din Romania; liceele teoretice se transformă, în marea lor majoritate, în licee industriale cu diverse profiluri. Liceul nostru avea profilurile: mecanic, prelucrarea lemnului şi construcţii. După Revoluţie instituţia şcolară poartă pentru doi ani, până în anul 1992, denumirea de LICEUL TEORETIC. În toamna anului 1992 consiliul de administraţie al liceului adoptă titulatura de GRUPUL ŞCOLAR  INDUSTRIAL pentru a putea şcolariza toţi elevii din zonă, în funcţie de aptitudinile intelectuale şi îndemânarea acestora. În prezent liceul funcţionează sub denumirea de Liceul Tehnologic Tăşnad, din anul 2013.

În anul şcolar 2020-2021 instituţia oferă o gamă largă de profiluri în funcţie de opţiunile elevilor, astfel: matematică – informatică (secţia română 2 clase); filologie (secţia română – 4 clase); tehnician în activităţi economice( secţia maghiară – 2 clase);  tehnician în prelucrarea lemnului (seral – 1 clasă); profesională – lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic, respectiv sudori (secție română și secție maghiară – 5 clase). Cei 304 elevi înscrişi la începutul anului şcolar 2020 – 2021 se află sub îndrumarea celor 34 de profesori.

Pornind de la aceste premise liceul nostru oferă oportunitatea tinerilor de a face lumea mai bună. Sufletul şcolii sunt elevii şi profesorii, necunoscute într-o ecuaţie al cărui rezultat îl reprezintă formarea. Elevul vine la şcoală pentru a şti, iar profesorul îl ajută să ştie şi să fie. Astfel liceul tăşnădean constituie unul dintre cele mai puternice instrumente de care dispunem pentru a modela viitorul, sau măcar pentru a ne orienta către un viitor dezirabil.

https://www.facebook.com/ISJSatuMare/videos/780619005985719

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on Liceul Tehnologic Tăşnad