PAS 2023-2026

Planul de dezvoltare instituţională pentru perioada 2022 – 2026 se fundamentează pe analiza realistă a mediului extern în care funcţionează Liceul Tehnologic Tășnad cu  structura Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 Tășnad şi a mediului organizaţional intern. Tehnicile de analiză SWOT şi PESTE au permis o evaluare echilibrată a resurselor şi a impactului pe care factorii externi îl au asupra activităţii unității noastre.

Misiunea

Liceul Tehnologic din Tășnad îşi propune să pună la dispoziţia comunităţii oportunităţi de educaţie/instruire prin acţiuni de înaltă responsabilitate şi de calitate, care urmăresc satisfacerea nevoilor de învăţare, pentru ca viitorii școlari/absolvenţii să se integreze sau să poată urma cu succes studii gimnaziale/universitare. 

Viziunea

Asigurarea calității în educație se realizează printr-un demers dinamic ce presupune implicare și responsabilizare, pe de o parte, precum și gândire strategica și pasiune, pe de altă parte.

Nihil magnum sine ardore!