Examene

Calendar Bacalaureat 2019:

Sesiunea iunie – iulie 2019
27 – 31 mai 2019 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
31 mai 2019 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
3 – 4 iunie 2019 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba
română – proba A
5 – 6 iunie 2019 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba
maternă – proba B
7, 10* – 11 iunie 2019 Evaluarea competenţelor digitale – proba D
12 – 13 iunie 2019 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie
internaţională – proba C
1 iulie 2019 Limba şi literatura română – proba Ea) – proba scrisă
2 iulie 2019 Limba şi literatura maternă – proba Eb) – proba scrisă
3 iulie 2019 Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – proba scrisă
4 iulie 2019 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba Ed) – proba scrisă
8 iulie 2019 Afişarea rezultatelor (până la ora 12,00) şi depunerea contestaţiilor
(orele 12,00 – 16,00)
9 – 12 iulie 2019 Rezolvarea contestaţiilor
13 iulie 2019 Afişarea rezultatelor finale

Sesiunea august – septembrie 2019

15 – 19 iulie 2019 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
26 iulie 2019 Înscrierea candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe
21 august 2019 Limba şi literatura română – proba Ea) – proba scrisă
22 august 2019 Limba şi literatura maternă – proba Eb) – proba scrisă
23 august 2019 Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – proba scrisă
26 august 2019 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba Ed) – proba scrisă
27, 28 august 2019 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba
română – proba A
29 august 2019 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba
maternă – proba B
30 august, 2 septembrie 2019 Evaluarea competenţelor digitale – proba D
2 – 3 septembrie 2019 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie
internaţională – proba C
3 septembrie 2019 Afişarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) şi depunerea
contestaţiilor (orele 12,00 – 16,00)
3 – 6 septembrie 2019 Rezolvarea contestaţiilor
7 septembrie 2019 Afişarea rezultatelor finale

* Candidaţii de altă confesiune decât cea ortodoxă, care, în data de 10 iunie 2019,
sărbătoresc Rusaliile, pot fi programaţi pentru susţinerea probei D în datele de 7 şi 11 iunie
2019.

NOTĂ:
La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/comisiei de bacalaureat a municipiului
Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba în
situaţii excepţionale prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a
competenţelor digitale sau lingvistice, de evaluare a lucrărilor scrise ori de afişare a
rezultatelor, precum şi reducerea perioadei de afişare a rezultatelor.

 

Calendar bacalaureat: calendar bacalaureat 2019