Admiterea în învăţământul profesional

Liceul Tehnologic Tăşnad pentru anul şcolar 2020-2021 vă aşteaptă cu:

– o clasă în domeniul mecanică: lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic (14 locuri) şi sudori (14 locuri), secția română

– o clasă în domeniul mecanică: lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic (14 locuri) şi sudori (14 locuri), secția maghiară

Instruirea practică este asigurată de partenerii noștri SFL Tehnologies SRL și SC Someta SA.

   

 

 

 

 

 

 

 

În cadrul unității școlare vă așteptăm cu laborator tehnologic de specialitate.

 

 

 

 

Etapa I.

29 iunie-3 iulie 2020 și 6 iulie 2020 – Completarea la unitățile de învățământ gimnazial a fișei de înscriere în învățământul profesional, pentru candidații care solicită aceasta.

In sesiunea de admitere in anul scolar 2020-2021, inscrierea candidatilor in vederea admiterii in invatamantul profesional se face prin transmiterea, in format electronic, de catre unitatea de invatamant gimnazial la unitatea de invatamant care are oferta educationala pentru invatamantul profesional a fisei de inscriere completate inclusiv cu optiunea candidatului pentru o unitate de invatamant si pentru una sau mai multe calificari profesionale din oferta unitatii de invatamant, in ordinea preferintelor exprimate de candidat.

 29 iunie-3 iulie 2020 și 6 iulie 2020 – Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional, pe baza Fișei de înscriere în învățământul profesional.

In sesiunea de admitere in anul scolar 2020-2021, dupa afisarea rezultatelor la admiterea in invatamantul profesional, in perioada mentionata in calendarul admiterii in invatamantul profesional, candidatii depun sau transmit prin posta, la unitatile de invatamant la care au fost declarati admisi, dosarele de inscriere, cuprinzand actele de studii.

Modalitatea de calculare a mediei de admitere

– În cazul în care numărul de candidaţi înscrişi nu depăşeşte numărul locurilor oferite se procedeaza la calcularea mediilor de admitere conform metodologiei, admiterea se va realiza pe baza portofoliului educaţional al elevului; în portofoliul educaţional al elevului se are în vedere, pentru admiterea în învăţământul profesional de 3 ani, media de admitere, calculată ca medie ponderată între media generală la Evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20%;

– În cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ, admiterea se face luând în calcul în proporţie de 70% media de admitere definită la lit. a) şi în proporţie de 30% nota obţinută la proba suplimentară de admitere.

Proba suplimentara de admitere, este media generală la matematică obținută in clasele V-VIII.

Acte necesare pentru înscriere:

   a)     fisa de inscriere in invatamantul profesional, in original;
b)    certificatul de nastere, in copie legalizata sau certificata conform cu originalul de catre unitatea de invatamant gimnazial sau de catre unitatea de invatamant la care a fost declarat admis (este necesara prezentarea originalului pentru certificare);
c) adeverinta cu notele la tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele nationale/examenul de capacitate, pentru candidatii din seriile anterioare care nu au sustinut evaluarea nationala;
d)    fisa medicala.