Admiterea la învăţământul profesional


Liceul Tehnologic Tăşnad pentru anul şcolar 2019-2020 vă aşteaptă cu:

– o clasă în domeniul mecanică: lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic (14 locuri) şi sudori (14 locuri), secția română

În situația în care numărul candidaților înscriși la unitatea de învățământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile se va organiza o probă suplimentară de admitere.

Procedura de admitere Procedura de admitere in invatamantul profesional de stat 2019

Disciplina de învățământ din care se susține proba suplimentară de admitere este matematică.

Programa de examen din care se susține proba suplimentară de admitere.Programa
Modele de subiecte și bareme de evaluare și notare pentru proba suplimentară de admitere. Matematica model

Calendarul admiterii în învăţământul profesional OMENCS 5031 din 04.09.2018

Perioadele de înscriere pentru anul școlar 2018-2019 (etapa I și II)

Etapa I.

24-26 iunie 2019  Secretariatele unităților de învățământ gimnazial completează, la cererea elevilor și a părinților/reprezentanților legali pentru minori, fișa de înscriere în învățământul profesional de stat cu numele și codul unității de învățământ gimnazial, media claselor V—VIII și datele personale ale absolvenților claselor a VIII-a. Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial, a fișei de înscriere în învățământul profesional de stat, pentru candidații care solicită aceasta Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a  N O T Ă: Se va elibera o singură fișă de înscriere. Nu se eliberează fișe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție.

24-26 iunie 2019 Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care școlarizează în învățământul profesional de stat, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional de stat

26 iunie 2019 Actualizarea și afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional de stat, a listei candidaților înscriși la învățământul profesional de stat. Afișarea informațiilor (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice) privind organizarea probei suplimentare de admitere la unitățile de învățământ profesional unde numărul de candidați înscriși este mai mare decât numărul locurilor oferite

2-3 iulie 2019 Desfășurarea probei suplimentare de admitere

29 iunie 2018 Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere, la sediul unităților de învățământ care au organizat proba. Depunerea contestațiilor la proba suplimentară de admitere

3 iulie 2018 Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere în urma rezolvării contestațiilor, la școlile care au organizat proba

Etapa a II-a

22-24 iulie 2019 Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișelor de înscriere pentru învățământ profesional de stat pentru candidații care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizați/admiși la liceu sau învățământul profesional, și care solicită să participe la admiterea în învățământul profesional de stat în etapa a II-a.

22-24 iulie 2019  Inscrierea elevilor la unitățile de învățământ profesional la care au rămas locuri libere în urma etapei I de admitere  admitere Afișarea rezultatelor probei suplimentare de admitere la sediul unității de învățământ care a organizat proba

25, 26, 29 iulie 2019 Desfășurarea probei suplimentare de admitere

 31 iulie-1 august 2018 Repartizarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologia de admitere în învățământul profesional, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.068/2016, sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapelor anterioare.