Bani de liceu

 Ministerul Educaţiei va continua şi în anul şcolar 2022-2023 programul naţional de protecţie socială “Bani de liceu”. Sprijinul financiar se acordă pe bază de cerere, formulată de elev cu autorizarea reprezentantului legal, înregistrată până la data de 1 octombrie 2022 , la unitatea de învaţământ la care elevul este înscris.

Condiţie :

Venitul brut pe membru de familie sub 500 RON.

 Sprijinul financiar prevăzut în cadrul Programului naţional de protecţie socială  Bani de liceu se acordă lunar în cuantum de 250 de lei pe lună, la începutul anului şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de bacalaureat sau de diplomă şi pe perioada practicii în producţie.

Sprijinul financiar se sistează în următoarele situaţii:

-în cazul în care elevul absentează nejustificat minim 20 de ore, la diferite discipline de învăţământ

-elevul  obţinut sub nota 7 la purtare

-în cazul în care elevul nu mai frecventează cursurile unităţii de învăţământ sau a fost exmatriculat.

Acte necesare pentru depunerea dosarului :

 • Cerere tipizată,
 • Copie a certificatului de naştere sau a actului de identitate al elevului şi a membrilor familiei / reprezentat legal
 • Acte doveditoare care să ateste statutul juridic sau medical (deces, divort etc.),
 • Acte doveditoare în original, privind veniturile membrilor familiei pe lunile iunie. iulie, august  – VENIT BRUT – se iau in considerare toate veniturile cu caracter permanent cu exceptia alocatiei de stat, alocatiei suplimentatre, burselor de studiu si burselor sociale, precum si a altor ajutoare cu caracter social acordate elevilor.
  • Adeverinta de venit brut
  • Cupoane de pensie
  • Cupon de la somaj
  • Declarative notar in original, pentru membrii familiei cu venit 0
 • Adeverinta de la circumscriptia financiara privind veniturile obtinute din alte activitati pentru fiecare parinte in parte
 • Adeverinta primarie pentru toti membrii familiei, ca detin sau nu pamant, cu precizarea venitului agricol realizat.
 • Adeverinta scolara din care sa rezulte media generala si numarul de absente nemotivate pentru anul scolar 2021-2022.
 • Adeverinta de elevi sau student pentru frati/surori.

Persoanele desemnate să primească dosarele, vor confrunta actele cu originalul, vor trece menţiunea pe ficare pagină conform cu originalul.

ANCHETELE SOCIALE SE VOR EFECTUA IN MOD OBLIGATORIU IN PERIODA 1 OCTOMBRIE -23 OCTOMBRIE.

 Pe dosar se scrie:

 • Clasa ……………………
 • Elev : nume şi prenume
 • Tata : nume şi prenume
 • Mama: nume şi prenume
 • Fraţi aflaţi în întreţinere ………….
 • Media generală a elevului (pentru anul şcolar anterior)…………..
 • de absenţe nemotivate (pentru anul şcolar anterior)…………..

https://www.edu.ro/bani-de-liceu